Dlouho jsem hledala, co chci vlastně dělat se svým životem, čím se budu živit, kam chodit do práce, jako ti všichni „normální“ kolem, kteří chodí do práce. Vždy mě to táhlo k lidem a vztahům, chtěla jsem studovat psychologii (odrazovali mě, že se tam nemám šanci dostat, tak jsem se nakonec ani nepřihlásila), pak jsem chtěla dělat koučku, když jsem vždy byla vrbou pro své přátele. Prostě nějak „pomáhat lidem“.  Tak jsem šla studovat zoologii a pracovat v ochraně přírody…! No, pořád mi to nedocházelo…

Dar pro vykročení na cestu

Až mi přišel dar v podobě diagnózy roztroušené sklerózy. Pravda, chvíli mi trvalo, než jsem diagnózu skutečně ocenila…  Asi rok jsem se léčila, chvíli i věřila doktorům, že je to nevyléčitelná nemoc než mi došlo, že tato cesta mě vede jen hlouběji do nemoci, k invaliditě a že jediný, kdo mi může pomoci, jsem já sama. Ukončila jsem léčbu (tedy tu konvenční) a začala zkoušet alternativní cesty… Mnoho cest… Řídila jsem se skvělou radou „Když potřebuješ pomoci, klepej na všechny dveře, za jedněmi pomoc najdeš“. A dostala jsem se tak až na lehátko kraniosakrální terapeutky. Po terapii jsem neodcházela, ale odlétala jako motýlek, rozzářená, vyklidněná, rozvolněná, s pocitem, že všechno zvládnu…

A zjistila jsem, že tohle je ta cesta pro mě. Dveře se začaly otevírat, správní lidé mi začali přicházet do života, ti pro mě méně správní začali odcházet…

Vidanté schopnosti

Prošla jsem několika kurzy a výcvikem kraniosakrální biodynamiky. V průběhu kurzů a vlastní praxe jsem zjišťovala, že…

  • vnímám, která místa klientčina těla potřebují kontakt, aby mohly být usazené bloky transformovány,
  • vnímám emoční a psychické zatuhlosti, bloky a zapouzdřeniny na fyzické úrovni těla klientky
  • vnímám průběh procesů a transformace, které se u klientky dějí
  • přicházejí mi obrazy a informace vztahující se k blokům, které se v průběhu terapie projevují,
  • přicházejí mi otázky, které si klientka ještě nepoložila a jejichž odpovědi přináší prozření a uvolnění
  • vnímám vše i na dálku, bez fyzického kontaktu s klientkou

Vizualizacemi až ke kořenům

Potřebovala jsem se posunout dál a začala jsem kombinovat kraniosakrální terapii s vizualizacemi, což je neskutečně efektivní způsob jak se dostat s klientkou až ke kořenům jejích potíží a zároveň dát jejímu tělu a systému pouze signál, že teď je ta chvíle, kdy má možnost transformovat své emoční, psychické i fyzické bloky směrem ke zdraví. Bez toho, abychom do toho já nebo klientka zasahovaly svými záměry.

Všechny máme úžasné dary a schopnosti

V tom, že jdu správnou cestou, jsem se utvrdila, když jsem si nechala načíst dary své duše. Mými dary jsou Láska a Léčení a já vnímám, že právě k nim mě to celý život vedlo.   Všechny máme úžasné dary a schopnosti. Jde jen o to je objevit a kultivovat. Často bývají naše schopnosti zakopané hluboko pod nánosem převzatých vzorců a přesvědčení z našeho dětství a rodiny. Když se tohle očistí, pak jsme schopné jít svobodně svou vlastní cestou a dělat svět kolem sebe krásnější a zářivější.

Vidanté

Dnes už se neříká čarodějnice, ale vidanté – vidoucí, zřící. A to je krásné pojmenování, kterým se ráda budu honosit.

Pokud vnímáte, že se potřebujete osvobodit od rodinných přesvědčení, káravého pohledu vašich rodičů ve své hlavě, či vnitřního kritika a stát se dospělou ženou svobodně projevující své názory, emoce i schopnosti, vstupte do mého 4 týdenního hluboce transformačního on-line programu pro ženy „Uzdravte Čtyřlístek nejdůležitějších vztahů vašeho života“. Nejbližší společný hlubinně-transformační ponor začíná 4. 10. 2021.

Pokud vás téma vztahů a možnosti jejich transformace zajímá, vstupte do mé FB skupiny „Čaroprostor vašich vztahů | pro ženy s odvahou k transformaci„. Ve skupině najdete transformační on-line vizualizace ke vztahovým výzvám (#vztahovavyzva)

Těším se na vás.