Ceník

Vaše terapie

Ze zkušenosti vnímám, že u klientů se nejlepší výsledky dostavují až po několika terapiích, harmonizace kraniosakrálního rytmu se upevňuje a účinky jsou vyšší a trvalejší.

Pro tyto klienty jsem vytvořila zvýhodněný balíček 5 terapií, který je nepřenosný a může jej tedy použít pouze jedna osoba. Balíček 9 terapií je přenosný, což znamená, že si ho mohou rozdělit například tři členové rodiny.

Jednotlivou terapii i zvýhodněný balíček můžete zakoupit jako dárkový poukaz.

Jednotlivá terapie (osobní i dálková)

1 500 Kč – 60-90min

Zvýhodněné balíčky – dárkové poukazy

1 terapie

Poukaz na jednu terapii k obdarování někoho blízkého. Je vydáván na jméno obdarovaného a je nepřenosný. 

1 500 Kč

5 terapií

Poukaz na 5 terapií je nepřenosný, předplacené terapie může využít pouze jedna osoba.

6 000 Kč (= 1 200 Kč za 1 terapii)

9 terapií

Poukaz na 9 terapií je přenosný, předplacené terapie může využít více osob.

12 000 Kč (= 1 333 Kč za 1 terapii)